Konstytucja logicznego państwa

Wycofuję się z tego. Powtarzałem postępowe bzdury. Prawda jest taka, że, na przykład: Bóg jest ważniejszy od życia; co do tego, że aborcja jest zła, nie ma wątpliwości, za to kara śmierci i zobijanie na wojnie mogą być usprawiedliwione; demokracja nie jest wartością samą w sobie.

 1. Życie ludzkie jest najwyższą wartością.
 2. Zabić można tylko osobę, która umyślnie i bezpośrednio zagraża życiu innej i kiedy nie ma innego sposobu na powstrzymanie zagrażającej osoby.
 3. Wszyscy ludzie mają prawo do szczęścia, pracy, nauki, własności i godności.
 4. Państwo ma obowiązek zapewnienia obywatelom życia w możliwie dobrym zdrowiu.
 5. W państwie rządzi większość obywateli.
 6. Wszelkie ustawy muszą być zgodne z konstytucją.
 7. Obywatele uzyskują prawo wyborcze, kiedy udowodnią swój rozsądek.
 8. Władza w państwie może być przekazana w ręce jednostki tylko w szczególnej sytuacji.
 9. Przy podjęciu decyzji o inwestycji należy podać źródło pieniędzy.
 10. Obywatel głosuje zgodnie z własną wolą.
 11. Do podjęcia decyzji jest potrzebne, aby większość głosujących uprawnionych obywateli poparła ją, o ile nie postanowiono inaczej.
 12. Do zmiany Konstytucji jest potrzebne poparcie większości wszystkich uprawnionych obywateli.

Uzasadnienie i omówienie

Widok ramek