Polskie Otchłanie

Mogę zgadywać, że wszystkie Wielkie Stopy i Saskŭacze nie są wiele większe niż liczba Rayo (Zresztą japoński bot-miłośnik postępu (który podaje się za prawdziwego matematyka), P進大好きbot, twierdzi, że te liczby są w ogóle źle zdefiniowane, chociaż przyznaje, że najprawdopodobniej można je łatwo naprawić.). Możliwe, że ZFC w definicji tej liczby można by zastąpić arytmetyką Peano i wiele by się nie zmieniła (wtedy te liczby są większe niż wyniki zabawy z V=L, szybko rosnącą hierarchią i moimi liczbami porządkowymi (jako takie są zdefiniowane, ale z definicji wynika, że są liczbami kardynalnymi) w stylu antyakermańsko-hiperzygzak-hiperstacjonarnych tudzież I0 i liczbami z Berkley względnie przeogromnymi). Przeciwnie, jeżeli siła teorii ma znaczenie, to powołanie się na większe liczby porządkowe/kardynalne zwiększa rekordowe liczby naturalne. To musi wynikać z definicji (Rayo jest zawodowym matematykiem i nawet miłośnik postępu nie czepia się jego liczby), ale nie umiem jej zinterpretować. Otchłań jest przynajmniej o krok większa (automatycznie przebija liczbę Rayo z udoskonaleniami, ale chyba przede wszystkim dlatego, że kungulus jest większy niż tysiąc (plus minus najwyżej parę rzędów wielkości) znaków w ich definicjach i to definicję Otchłani będę upraszczać, łatać, bronić oraz przebijać (pewnie w zbyt mało twórczy sposób, żeby się liczyło, chociaż z drugiej strony doszedłem daleko).

Można by kontynuować zabawę (oczywiście najprawdopodobniej niewiele wartą, jeżeli wziąć pod uwagę ogrom Otchłani), ale od razu zaczniemy drogę do polskiej Bezdennej Otchłani.

Takie funkcje można jeszcze potraktować szybko rosnącą hierarchią (przypominam: ciągi fundamentalne pierwsze z brzegu wykorzystując jakieś dobre uporządkowanie wszystkich zbiorów dla V=L).
Jeszcze raz, konkretnie:

Droga przez wszystkie płytkie Otchłanie i jej przedłużenie

Skromne nazewnictwo dające duży potencjał:
Pamiętajmy, że oΩ(gogolpleks) to pierwsza poważna Otchłań, a oΩ(oΩ(gogolpleks)) to druga poważna Otchłań. To samo stosuje się do głębokawych Otchłani, najgłębszych płytkich Otchłani (nazewnictwo zaczyna się plątać: można mówić o czwartej najgłębszej płytkiej Otchłani i jest ona większa od pierwszej najgłębszej płytkiej Otchłani) itp. Zatem konkretną (chociaż definicje nie są konkretne) liczbą może być

Dalsza podróż zapisywana symbolami

Ostatnie idee można też zapisać symbolami:

Streszczenie

Widok ramek