Notacja Nawiasowa Bez Marnotrawstwa

Liczby porządkowe zapisujemy jako dopasowane nawiasy, właśnie bez marnotrawstwa. Każda liczba to pierwsza, której nie można opisać za pomocą niższych symboli

Pierwszy poziom:Do małej porządkowej Veblena (SVO, Small Veblen Ordinal) jest łatwo, nawiasami jednego rodzaju: Teraz wprowadzamy separatory (nawiasy kwadratowe muszą być w okrągłych, można przyjąć, że są większe niż cokolwiek z nawiasami okrągłymi na wierzchu)

...... nie sklejone ......

......SVO i dalej......
 • Nowy nawias (w stanie wolnym może być interpretowany jako nierekursywne porządkowe)
 • []=Ω czyli ωCK1
 • ([])=SVO=φ(ω→1)
 • (([]))=SVO+1
 • ([]())=([]0)=φ(ω→1,0→1) (ogólnie [] odpowiada przejściu do następnej omegi, a intuicja wydaje się w oczywisty sposób tłumaczyć, jakich użyć poprawek, żeby uniknąć marnotrawstwa)
 • (()[])=(0[])=φ(ω→2)
 • ((())[])=(1[])=φ(ω→3)
 • (()()[])=(0,0[])=φ(ω+1→1)
 • ([][])=φ(ω⋅2→1)
 • ([][]())=φ(ω⋅2→1, 0→1)
 • Dalej, wciąż w oparciu o intuicję.
 • [0]=Ω+1
 • ([0])=([()])=φ(ω2→1)
 • Zapisy jak ([(()()...()())]) zmierzają do φ(SVO→1)
 • Teraz musimy umieścić nawiasy kwadratowe w nawiasach kwadratowych. W pierwszych krokach pośrednio i są one raczej oczywiste (chociaż nie absolutnie oczywiste).
 • [([])]=[SVO]=Ω+SVO
 • ([([])])=([SVO])=φ(SVO→1)
 • Zapisy typu ([([([...])])]) wydają się zmierzać do LVO
 • [α]=Ω+1+α dla α<LVO
 • ([0,0])=([()()])=LVO
 • Wątpliwości z wolna narastają:
 • Pierwszy przykład reguły, która wydaje mi się teraz ważna: [LVO]=[([()()])] jest silniejsze niż [0,0]=[()()] (żeby uniknąć marnotrawstwa), chociaż ma tylko jeden rekursywny argument, nie dwa.
 • [LVO+α]=Ω+LVO+1+α dla dostatecznie małych α
 • Rzeczy typu typu ([()()...()()]) mogą zmierzać do BHO=ψ(εΩ+1)
 • ([[]])=BHO ?
 • Po [[][]...[][]] przychodzi [[[]]] (zagnieżdżanie zwiększa liczbę – niektórym nie podoba się, jeżeli stawianie czegoś obok siebie jest silniejsze od zagnieżdżania).
 • ......dalej......
  Poziom 2a (ślepa uliczka):
  Poziom 2b:
  Pełen drugi poziom:

  Widok ramek