Logiczny język

Tworzę nowy język. Na razie mam kilka wersji według różnych podejść, oparte głównie na polskim słownictwie. Przykładowe, często mało odkrywcze zdania

pollok
prawdą der ja den ty lubi
prawdą der Karol den mama dem piłka daje
prawdą w des ja dom ja
prawdą do Poznań przez na tor der pociąg jedzie
niech der ten pies od tu idzie
czy der pies kwiczy

POLILOK
PARWDOM DER LAL DEN TIT LUBIT
PARWDOM DER "KAROL' DEN MAMAM DEM PIQK DAJET
PARWDOM BEP DEST LAL DOM LAL
PARWDOM DOT "POZNAN' PCEST NAN TOR DER POTSJON LEDZET
NJEHT DER TEN PJEST BOT TUT LIDZET
TCIT DER PJEST KFITCIT

W dalszym etapie przyda się przejście do wyrazów jednosylabowych.

Dalszy rozwój na Conlanger Wiki

Inne

Przykład wykorzystania czcionki smokołaków. (Jeśli nie masz jej zainstalowanej, zobaczysz IPA W)

mlnŋʀɾɴʟ
tdʂʐħʕxɣkɡqɢχʁszpbɕʑfv
mæmemomɑmɤmimɔmumɯ

χeŋo keɾpiŋɑχ pfɤ ʁepksuɾm meɕevi
χeʕob qɾiɴtɑʟ pɑfqeʕɤʕŋ
χeʕɤ ʂofpiqʀɑħ mosqeɡzɤɾɣ
χeʕɤ miʂtixkibmɑʟt ɾɑmeɣo
ħɾɔŋ ʁepksuɾm ɢʕɑ mɑmɑ pʀɯmɑtu diɕ
mɑmɑ χɤŋof vʀumqislæz χoŋ kɔ mɑnidel
ɢʕɑ ħɾɔŋ mɑmɑ χtuŋ χeŋɔq vʀumqusluzoʂ kɔ mɑndelɤ
χeteŋ xumsɑnkiqi kɔ neʂ fɔksɑlinebeɢ
ɡɾedʑ χeteŋ flɤnkɔtʂɤʁz ʂkɑvineʁ
ʀɑbikɯni

Moja strona użytkownika na Conlanger Wiki

Słownik (logicznego języka i innych)

Słownik i gramatyka języka marskiego

Słownik i gramatyka języka krasnego

Widok ramek