Klíč polsko-český

Na tej stroně vypisal jsem kylka sposobů, díky ktůrym možno překštatit slova s čestiny na polštinu a odvrotně. Mnoho slův možno překštatit skoro dokladnie, některé důkladně, ale bohužel nepomůžou, jestli te slova jsou celkem různe. Ta stránka je přikladem. (Ale využíval jsem též se slovníka.)

polština - čestina
w - v
rz - ř
ły - ly, lý
li - li, lí
rzy - ři, ří
szy - ši, ší
ży - ži, ží
czy - či, čí
cy - ci, cí
ci - ti, tí
ć - ť
dź - ď
dzi - di, dí
ó - ů, o
o - ů, o, v cizích slovech časem: ó
-ów - -ů
ę - u
ą - u, ou, ú
ię - a, ě, á
ią - á, í
-ą - -ou
ió - é
g - h, v cizích slovech: g
ki - ky, ký
gi - hy, hý
kt, gd - kd
kie - ke, ké
gie - he, hé
dz - z
u - u, ou, ú
ło - la, lá, lo
szcz - sť
żdż - zď

Zobáč tež: Falešní přátelé W

Česká abeceda
Aa Áá Bb Cc Čč Dd Ďď Ee Éé Ěě Ff Gg Hh Chch Ii Íí Jj Kk Ll Mm Nn Ňň Oo Óó Pp Qq Rr Řř Ss Šš Tt Ťť Uu Úú Ůů Vv Ww Xx Yy Ýý Zz Žž

Polská abeceda
Aa Ąą Bb Cc Cć Dd Ee Ęe Ff Gg Hh Ii Jj Kk Ll Łł Mm Nn Ńń Oo Óó Pp Rr Ss Śś Tt Uu Ww Yy Zz Źź Żż
a dvuznaky
Chch Czcz Dzdz Dźdź dżdż Rzrz Szsz

Růvnosti v vymově:
u=ó(polské)
rz(polské)=ż=ž
ú=ů
ch=h(polské)
ń=ň
i=y(české)?
í=ý?
ie(polské)=ě
mnie(polské)=mě
v=w
č=cz(polské)
š=sz(polské)

Způsob výslovnosti:

Česke Á, É, Í, Ó, Ú, Ů, Ý vyslavá se dlouze.

České Ť, Ď vyslavá se měkce, jak v "tiul", "studio".

České H vyslavá se zvukně, jak v "Bohdan". Někteři mluvou tak též polsky.

České Ř vyslavá se jak R a Ż na ráz.

České R, L mezi spolhlaskami a na koncu výrazů vyslavá se jak samohlasky, jakby yr, yl.

České IE po spolhlaskach vyslavá se jak je, ne jak ije.

Polské Ą vyslavá se jak nosove O ve francouštině, ale zvykle přede T, D, C, K, G jak on, přede P, B jak om, a přede L, Ł jak zpřede O.

Polské Ę vyslavá se jak nosove E ve francouštině, ale zvykle přede T, D, C, K, G jak en, přede P, B jak em, a přede L, Ł a na koncu jak zpřede E.

Analogie v vyslavě dajou stoupajoucou tabelku:

T C S
  CZ/Č SZ/Š
Ť Ć Ś
 
Z DZ Z
  DŻ/DŽ Ż/RZ/Ž
Ď Ź

Polské DZ, DŹ, DŻ vyslavá se jak jednou hlasku. České DŽ tež.

Polské Ł vyslavá se jak U v "auto".

Polské Y vyslavá se jak ruské Ы; trochu jak anglické I v "is" nebo německé v "ist" (nebo prosto české krátké I), ale méně podobně do I.

Polské I v ie, ia, io, iu, ió, ią, ię změkčá, jakby jak ě, ǎ, ǒ, ǔ...

Vidok ramek